Eksperci ogólnoświatowych rozwiązań w zakresie leczenia raka u pacjentów z przerzutami w 4 stadium

Nir Erez, prezes, TRIAL-IN Pharma

 Prawdziwa  nadzieja tkwi w badaniach klinicznych. Są to terapie jutra, dzięki którym można żyć dłużej – JUŻ DZIŚ.

Jakimi nowotworami się zajmujemy:

 • Rak pęcherza moczowego
 • Rak piersi
 • Rak szyjki macicy
 • Rak jelita grubego
 • DIPG – nowotwór pnia mózgu
 • Rak żołądka
 • Glejak wielopostaciowy
 • Rak nerki
 • Rak wątroby
 • Rak płuc
 • Rak jajnika
 • Rak trzustki
 • Rak prostaty
 • Rak skóry i czerniak
 • Rak tarczycy

Zakres naszego wsparcia dla pacjenta

 • Przeprowadzamy procedury które pozwalają znaleźć przełomowe i najnowocześniejsze metody leczenia na całym świecie dla konkretnego pacjenta i jego stanu klinicznego,
 • Działania te są przeprowadzane przez doświadczonych onkologów, którzy analizują obszerne informacje medyczne w celu dostarczenia listy dodatkowych metod leczenia celowane dla konkretnego pacjenta.
 • Nasz onkolog zaleca i wspólnie z pacjentem wybiera leczenie, które da mu największe szanse.
 • Nieustannie towarzyszymy pacjentowi i profesjonalnie pomagamy mu na wszystkich etapach procesu leczenia.

Dla kogo przeznaczone jest nasze wsparcie?

 • Wszyscy pacjenci z nowotworem z przerzutami w stadium 4: rak piersi z przerzutami, rak płuc z przerzutami, rak jelita z przerzutami, rak jajnika z przerzutami lub jakikolwiek inny rodzaj guza wtórnego.
 • Wszyscy pacjenci z guzami mózgu w stadium 4, takimi jak glejak wielopostaciowy
 • Uwaga! Badanie nie jest przeznaczone dla pacjentów w różnych stadiach białaczki lub pacjentów hematologicznych.

Z kim jesteśmy w kontakcie:

 • Z wybitnymi naukowcami i zespołami badawczymi w wiodących ośrodkach onkologicznych na całym świecie
 • Firmami farmaceutycznymi na całym świecie
 • Tłumaczymy dokumenty medyczne
 • Utrzymujemy bezpośredni kontakt z onkologiem pacjenta w celu raportowania i udzielania wskazówek dotyczących procesu leczenia.
 • Pomagamy w załatwianiu niezbędnych formalności i wysyłaniu formularzy do różnych odpowiednich naszych partnerów, w tym w ścisłym monitorowaniu, aby upewnić się, że właściwa osoba otrzymała dokumenty, zajęła się nimi i przekazała je do realizacji procesu leczenia.
 • Maksymalnie skracamy czas w którym pacjent otrzyma leczenie. Wszystko to odbywa się w ramach profesjonalnej pomocy udzielanej przez nasz zespół.
call center, call center services, call

Kiedy potrzebujesz naszego wsparcia?

 • Przed rozpoczęciem pierwszego leczenia, gdy choroba jest określona jako przerzutowa lub gdy zdiagnozowano guza mózgu,
 • W każdym przypadku progresu choroby przerzutowej lub w każdym przypadku progresu guza mózgu,
 • Do tej pory znaleziono zaawansowane spersonalizowane terapie dla wszystkich pacjentów z nowotworem, którzy się z nami skontaktowali.
 • Utrzymujemy z Pacjentami ciągły kontakt, doradzamy, kierujemy, prowadzimy i pomagamy im we wszystkich aspektach złożonego codziennego postępowania w całym zakresie procesu leczenia.
 • Pacjenci z przerzutami raka w stadium 3b lub 4 dowolnego typu takimi jak: nowotwór piersi z przerzutami, nowotwór płuc z przerzutami, nowotwór jelita grubego z przerzutami, nowotwór jajnika z przerzutami, każdy inny pacjent z przerzutami.
 • Wszyscy pacjenci cierpiący na guzy mózgu w stadium 4, takie jak Glioblastoma, GBM
 • Pacjenci z rakiem bez przerzutów, o których wiadomo, że ich nowotwór jest szczególnie agresywny, np. rak trzustki, rak żołądka, potrójnie ujemny rak piersi i inne.
 • Uwaga! Nasza usługa NIE jest przeznaczona dla różnych typów nowotworów krwi, pacjentów hematologicznych.

Proces koordynacji i wsparcia pacjenta

1. Jak przeprowadzany jest proces?

Zespół naszych onkologów i badaczy klinicznych stosuje unikalną metodę pracy opracowaną przez nasz zespół w której gromadzone są obszerne informacje na temat badań i zaawansowanych metod leczenia indywidualnie dostosowanych do sytuacji i choroby konkretnego pacjenta zgodnie z jego sytuacją kliniczną.
Nasi onkolodzy skrupulatnie przeglądają ponad 100 baz danych, a także literaturę medyczną w dziedzinie całej rozpiętości chorób nowotworowych. Proces ten trwa od dwóch do trzech tygodni.

Medical report blank form with pen and stethoscope on table.

2. Co zawiera szczegółowy raport:

 • Lista badań klinicznych na całym świecie z innowacyjnymi lekami, dla których pacjent został uznany za odpowiedniego i spełniającego kryteria.
 • Leki paliatywne na całym świecie, które są odpowiednie dla pacjenta.
 • Opisy przypadków, które informują o podaniu określonego leku pacjentowi o podobnym. pochodzeniu do tego konkretnego pacjenta z imponującym sukcesem terapeutycznym.
 • Profesjonalna literatura i publikacje, które wspierają niektóre lub wszystkie opisane metody leczenia.
 • Informacje o innych innowacyjnych metodach leczenia, takich jak innowacyjna radiologia, która w opinii zespołu może zwiększyć szanse na powodzenie leczenia.
 • Przełomowe leki dostępne w Izraelu lub za granicą do leczenia w ośrodku medycznym, w którym pacjent jest leczony, bez konieczności podróżowania za granicę w celu wzięcia udziału w badaniu.
 • Linki do szczegółowych informacji na temat każdego z zabiegów i miejsc, w których można je uzyskać.

3. Co jeszcze otrzymuje pacjent?

Po otrzymaniu raportu nasz zespół omawia szczegółowo z pacjentem i jego rodziną ustalenia zawarte w pisemnym raporcie. Ważne jest dla nas, aby pacjent i jego rodzina jak najlepiej zrozumieli wyniki badań oraz byli zaangażowani i aktywni w wyborze leczenia. Po wybraniu najbardziej odpowiedniego protokołu leczenia z listy zgodnie z zaleceniami onkologa pacjenta, udzielamy porad i intensywnie towarzyszymy pacjentowi w celu zastosowania tego leczenia w praktyce.

Droplet of DNA sample through pipette over research data --ar 16:9 --v 6 Job ID: 5f340853-1f30-4dc0-a656-269e882853b1

4. Jak wybierane jest leczenie?

Podczas następnej wizyty pacjenta u swojego prowadzącego onkologa w centrum medycznym omawiają oni wszystkie opcje \w celu wybrania najlepszego protokołu leczenia dla pacjenta i charakterystyki jego choroby. Dzięki raportowi onkolog ma teraz informacje i wszystkie szczegóły niezbędne do zalecenia leczenia wykraczającego poza zalecenia standardowych protokołów.
Onkolog pacjenta odgrywa decydującą rolę w wyborze leczenia, ponieważ zna on pacjenta lepiej niż ktokolwiek inny. Dlatego też raport i wyniki nie powinny być postrzegane jako zalecenie dotyczące leczenia, ale jako spersonalizowane informacje o metodach leczenia, które należy rozważyć oprócz zwykłego, standardowego leczenia dla danego pacjenta.

Nowa epoka medycyny.

Najnowocześniejsze światowe teriapie w zasięgu ręki.