OTWIERAMY SPECJALISTYCZNE CENTRA MEDYCZNE

Nowoczesne i zaawansowane technologicznie podejście oparte na izraelskim know-how.

 

Odpowiemy na wszystkie pytania:

  • Jak otworzyć centrum medyczne: od licencji do realnego biznesu.
  • Jakie pomieszczenia mają się znajdować w centrum medycznym.
  • Jaki system operacyjny zastosować,
  • W jaki sprzęt je wyposażyć,
  • Jak dobrać personel.

Nasze kliniki

Telemedycyna

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i środków telekomunikacyjnych do zdalnego świadczenia usług medycznych i doradczych.

 

Centrum monitorowania

 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i środków telekomunikacyjnych do zdalnego świadczenia usług medycznych i doradczych.

HOME CARE

Oferujemy  technologię umożliwiającą opiekę medyczną świadczoną przez opiekuna w domu pacjenta. 

Pozwala na wykonywanie podstawowych badań medycznych bez konieczności opuszczania domu przez pacjenta.

 

HOME CARE zapewnia kompleksowe usługi w zakresie domowej opieki zdrowotnej, które zapewniają rozwiązanie szeregu problemów natury medycznej. Pozwala to zapobiec potrzebie wizyt w szpitalnej izbie przyjęć lub długiego oczekiwania w laboratoriach i ośrodkach zdrowia.

USG w domu

Zdjęcia RTG w domu