Kardiochirurg, choroby wrodzone serca.

Biografia

Doświadczenie Zawodowe

2018 – obecnie Klinika Jerarsi, Tbilisi, Gruzja. Kardiochirurg dziecięcy. Kierownik Oddziału Chirurgii Chorób Wrodzonych Serca.

1997-2018 Naukowe Centrum Chirurgii Kardiologicznej im. Bakouleva Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych (Moskwa, Rosja), Kierownik Oddziału Chirurgii Kardiologicznej Pilnej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci z Wrodzonymi Chorobami Serca.  Lekarz specjalista, własna praktyka chirurgiczna. 

1995 – 1997 Naukowe Centrum Chirurgii Kardiologicznej im. Bakouleva Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych (Moskwa, Rosja), Rezydentura w chirurgii kardiologicznej/Oddział Intensywnej Terapii. Lekarz, asystent.

1988 – 1989 Centrum Naukowe do Badań Patologii Eksperymentalnej i Terapii (Sukhumi, Gruzja), Laboratorium Immunologii i Biotechnologii. Asystent.

Wykształcenie i stopnie naukowe 

1989 – 1995 Tbiliski Uniwersytet Medyczny (Tbilisi, Gruzja), Wydział Medycyny (sektor rosyjski). Dyplom wyższego wykształcenia.

2010 Doktor Nauk Medycznych w Naukowym Centrum Chirurgii Kardiologicznej im. Bakouleva. Doktorat: Operacje paliatywne bez użycia krążenia pozaustrojowego jako środek ratunkowy dla noworodków z wrodzonymi wadami serca.

2002 Stopień Doktora Nauk Medycznych (ten sam instytut).

Praca doktorska: Pełna naprawa wielokrotnych ubytków przegrody międzykomorowej u niemowląt.

Inne osiągnięcia

  • Uczestnik i prelegent międzynarodowych konferencji i sympozjów: Izmir, Barcelona, Lizbona, Genewa, Moskwa i in.
  • Ponad 125 publikacji naukowych.
  • Dwie prace doktorskie.
  • Współautor książki o wadach wrodzonych serca (pod redakcją Leo Bokeria).
  • Ponad 4000-4500 operacji i ponad 2500-3000 operacji jako asystent.