ONKOLOG

Biografia

Starszy lekarz w klinice onkologii klatki piersiowej, starszy lekarz w klinice leczenia mięsaków, Centrum Davidoffa Leczenia i Badań nad Rakiem, Szpital Beilinson, Centrum Medyczne Rabina.

Studia:

  • Uniwersytet Hebrajski

Miejsce specjalizacji:

  • Centrum Davidoffa, Oddział Onkologii

Członkostwo w związkach i organizacjach zawodowych:

  • ISCORT, ESMO

Obszary zainteresowań i badań:

  • Wczesny i zaawansowany rak płuca, immunoterapia w leczeniu raka, medycyna spersonalizowana, guzy neuroendokrynne klatki piersiowej, mięsaki kości, mięsaki tkanek miękkich, GIST, rak u młodych dorosłych, mięsak Kaposiego, włókniakowatość desmoidalna i zespół Gardnera

Działalność badawcza:

  • Badania kliniczne w dziedzinie raka płuc, raka piersi, immunoterapii
  • Publikacje w czasopismach naukowych i prezentacje na międzynarodowych konferencjach

Członkowstwo w Forach:

  • Dyrektor Forum GIST – Centrum Medycznego Rabina w „Doctors”