ORTOPEDA

Biografia

1996-2002
Studia medyczne na Uniwersytecie w Tel Awiwie. 

2004-2005
Staż w Meir Hospital. Podczas stażu byłam reprezentantką stażystów w szpitalu. W roku stażu urodziła się nasza córka – Aviv.

2005
Ukończenie stażu i praca magisterska będąca porównaniem chirurgów PFN i chirurgów DHS do leczenia złamania przezkrętarzowego od 1 do 5 lat po operacji.

2006-2015
Staż w chirurgii ortopedycznej – w oddziale ortopedii w Centrum Medycznym Meir – Kfar Saba, pod kierownictwem prof. Meira Niska.

2015-2021
Praca jako starszy lekarz w oddziale urazowym oddziału ortopedycznego w Meir Hospital w Kfar Saba.