Oferujemy  technologię umożliwiającą opiekę medyczna świadczoną przez opiekuna w domu pacjenta. 

Pozwala na wykonywanie podstawowych badań medycznych bez konieczności opuszczania domu przez pacjenta.

 

 

HOME CARE zapewnia kompleksowe usługi w zakresie domowej opieki zdrowotnej, które zapewniają rozwiązaniu szeregu problemów natury medycznej. Pozwala to zapobiec potrzebie wizyt w szpitalnej izbie przyjęć lub długiego oczekiwania w laboratoriach i ośrodkach zdrowia.

 

 

USG w domu

Zdjęcia RTG w domu