1.

Odbiór historii medycznej

Pacjent przesyła swoją historię medyczną (zdjęcia rentgenowskie, testy laboratoryjne itp.) historia medyczna powinna zawierać informacje o stanie pacjenta i prośbę o pożądane leczenie.

2.

Opracowanie planu leczenia

Nasza firma przekazuje historię medyczną pacjenta lekarzowi specjalnemu. Następnie wraz z lekarzem opracowywany jest indywidualny plan leczenia. Ten plan jest przekazywany pacjentowi wraz z ofertą cenową.

3.

Opracowanie szczegółów podróży i leczenia

Po uzyskaniu zgody pacjenta na plan leczenia personel ustala z nim dogodne terminy leczenia. Na tym etapie rozwiązywane są również wszystkie kwestie organizacyjne dotyczące przybycia do Izraela: zakwaterowanie, transport itp.

4.

Etap 4

Kompleksowa opieka po zakończeniu leczenia