preloader
Współpraca EMASMED i Paley European Institute

Współpraca EMASMED i Paley European Institute

  • Home
  • -
  • Aktualności
  • -
  • Współpraca EMASMED i Paley European Institute
Współpraca EMASMED i Paley European Institute

EMASMED i Paley European Institute w Warszawie podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w dziedzinie ortopedii. Porozumienie ma na celu wymianę obustronnych doświadczeń w zakresie zaawansowanych i innowacyjnych technologii medycznych oraz przyspieszenie procesu diagnozowania i leczenia pacjentów. 

Paley European Institute jest przykładem nowoczesnej kliniki ortopedycznej, która specjalizuje się w leczeniu chorób układu ruchu w Polsce.