PROGRAMY STAŻY DLA LEKARZY I STUDENTÓW MEDYCYNY W IZRAELU

JAK DOSTAĆ SIĘ NA STAŻ?

Program stażu jest indywidualny, dostosowany do każdego uczestnika. W przypadku zgłoszenia grupy możemy zorganizować grupowy staż, który obejmuje wykłady jak i zajęcia praktyczne w najnowocześniejszych klinikach w Izraelu.

Aby móc przygotować dla Państwa program stażu, prosimy o wypełnienie formularza na dole tej strony.

 

Dla kogo przeznaczony jest wyjazd na staż:

  • Lekarzy i personelu medycznego
  • Studentów uniwersytetów medycznych
  • Uczniów średnich i policealnych szkół medycznych
  • Menadżerów i pracowników administracyjnych systemu ochrony zdrowia
  • Szeroko- i wąsko specjalizowanych specjalistów medycznych

 

Cele i zadania projektu:

  • Zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji
  • Zapoznanie lekarzy i personelu medycznego z warunkami pracy Izraelskich kolegów, organizacją pracy Izraelskich szpitali i klinik
  • Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych praktyk i staży dla specjalistów medycznych i studentów uczelni medycznych, w celu zdobycia doświadczenia w pracy lekarskiej i pielęgniarskiej według najwyższych standardów medycznych
  • Konsultacje dla uczestników i przekazanie im doświadczenia w reformowaniu systemu ochrony zdrowia na przykładzie Izraela
  • Zapoznanie się z nowymi technologiami medycznymi oraz pracą specjalistów na nowoczesnym sprzęcie

Staże odbywają się w nowocześnie wyposażonych ośrodkach medycznych.

Oto niektóre z nich:

Szpital Sheba

Izraelski szpital publiczny, położony w rejonie Tel-HaShomer, zapewnia opiekę medyczną mieszkańcom centrum kraju. Jest to baza medyczna Sił Obronnych Izraela. Jest w rankingu dziesięciu najlepszych szpitali na świecie. Szpital Sheba rozciąga się na potężnym obszarze, na którym znajduje się 150 różnych jednostek i klinik zabiegowych. 

Szpital Assuta

Największy prywatny szpital w Izraelu, położony w parku przemysłowym Jarkon w mieście Tel Awiw. Jest częścią dużej medycznej korporacji Assuta Centers Of Excellence Ltd., w skład którego wchodzi pięć szpitali i siedem klinik położonych w różnych miastach w całym kraju.
 
 

Rambam Health Care Campus

Rambam Medical Center jest znany nie tylko jako wiodący ośrodek medyczny, ale także jako ważne centrum akademickie i szkoleniowe. Współpraca z Technion umożliwia prowadzenie badań naukowych i szkoleń medycznych na najwyższym poziomie. Rambam Medical Center oferuje różnorodne programy szkoleniowe dla lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego. Te programy mają na celu doskonalenie umiejętności zawodowych, rozwijanie wiedzy medycznej oraz promowanie najlepszych praktyk w opiece zdrowotnej. W Europie nie ma równie zaawansowanych centrów symulacji medycznych.

FORMULARZ DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI ODBYCIA STAŻU MEDYCZNEGO W IZRAELU

prosimy wypełnić w języku angielskim formularz on-line poniżej lub pobrać w PDF, wypełnić i do nas odesłać na kontakt@emasmed.eu

Kliknij na obrazek aby pobrać