Czym jest operacja HIPEC?

HIPEC (hipertermiczna chemioterapia dootrzewnowa) to specjalny zabieg polegający na przepłukaniu jamy brzusznej wysoko stężonym roztworem leków chemioterapeutycznych podgrzanym do temperatury 42°C. Zabieg, który trwa około 90 minut, wykonuje się po operacyjnym usunięciu widocznych guzów w jamie brzusznej w ramach operacji cytoredukcyjnej.

Korzyści z zabiegu HIPEC

Dawki leków podawanych za pomocą HIPEC są około 20 razy większe niż w przypadku konwencjonalnej chemioterapii dożylnej. To znacznie poprawia skuteczność leczenia. Ponieważ leczenie jest miejscowe, a nie ogólnoustrojowe, zminimalizowane jest również toksyczne działanie leków. Dotychczas gorąca, wysokoskoncentrowana chemioterapia w połączeniu z chirurgiczną resekcją mas jest najskuteczniejszą metodą leczenia przerzutowego raka jamy brzusznej.

Według wielu publikacji wyniki HIPEC są zdecydowanie lepsze od konwencjonalnej chemioterapii lub samej resekcji chirurgicznej.

Dla kogo przeznaczony jest HIPEC?

HIPEC jest wskazany w przypadku przerzutowego raka jamy brzusznej z pierwotnym rakiem przewodu pokarmowego, jajnika lub rakiem mezotelialnym. HIPEC nie jest odpowiedni dla wszystkich pacjentów, a jedynie w następujących przypadkach:

Przerzuty ograniczone są do jamy brzusznej, brak rozsiewu do odległych narządów. Musi to być potwierdzone badaniem PET-CT lub tomografią komputerową klatki piersiowej/brzucha.
Stan funkcjonalny pacjenta musi być dobry, bez innych poważnych chorób (takich jak choroby nerek czy układu krążenia).

hioec-tab-image-1